Help, mijn trauma omvat mijn hele leven

In de DSM-5 zijn er 5 criteria omgeschreven met symptomen waaraan men dient te voldoen om te spreken van PTSS. En men kan ook worden onderverdeeld in 2 subtypen (een met depersonalisatie en dissociatie, de ander met een late-onset). Belangrijkste symptomen waar clienten zelf over spreken blijven de flash-backs en pijnlijke herinneringen aan het traumatische …

Help, mijn trauma omvat mijn hele leven Read More »